Ga naar Medipro

4 redenen waarom uw medewerkers kennis moeten hebben van EHBO en reanimatie

Een ongeluk is snel gebeurd. En elke seconde dat geen hulp geboden wordt, kan een levensgroot verschil maken. Vandaar dat het cruciaal is om uw medewerkers op te leiden zodat zij op de juiste manier de eerste hulp kunnen verlenen. Voor wie nog niet helemaal overtuigd is, zijn dit 4 extra redenen waarom iedereen kennis zou moeten hebben van EHBO en reanimatie:

1. EHBO is verplicht

Een EHBO-cursus volgen is in diverse sectoren verplicht. Iets afdwingen is niet altijd de beste manier, maar in dit geval is de verplichting welkom. Of het verplicht is of niet, hangt af van de risicoanalyse en uw preventie-adviseur beslist hierover. Om een voorbeeld te geven: de kans op een zwaar bedrijfsongeval is in een petrochemisch bedrijf groter dan in een dienstenbedrijf.

2. Ook thuis en in de sportclub toe te passen

Een van de grootste voordelen van een EHBO-cursus is dat uw medewerkers de opgedane kennis ook buiten de kantoormuren kunnen gebruiken. Thuis kunnen ze snel reageren als een familielid zich verwondt, maar ook op de sportclub en in het verenigingsleven kunnen ze terugvallen op deze EHBO-opleiding.

Het mooiste voorbeeld: een van onze cursisten was aanwezig bij een rugbywedstrijd. Toen iemand op het terrein onwel werd, heeft hij deze persoon kunnen redden door de aangeleerde reanimatietechniek.

3. Reanimeren is niet moeilijk

Cursisten hebben voor aanvang van de opleiding soms schrik. Ze kunnen geen bloed zien of ze panikeren als er iemand het bewustzijn verliest. Het is menselijk dat ze bij een onvoorziene situatie even panikeren. Maar personen die de EHBO en reanimatiecursus al volgden, geven aan dat ze door de opleiding snel terug focus kregen.

De rode draad is trouwens: gebruik uw gezond verstand. Zelfs met een defibrillator. De AED-toestellen zijn namelijk zo ontworpen dat u niets verkeerd kan doen. Eenmaal u het toestel aanzet, begint er een rustig gesproken handleiding met een stappenplan. Gewoon doen, is de boodschap.

4. U redt een leven

Iedereen heeft een verschillend karakter. Er zijn durvers en niet-durvers. Als u tot de tweede categorie behoort, kunt u bij een noodsituatie misschien enkele tellen de kat uit de boom kijken. Maar als er niemand anders aanwezig is, dan moet u wel reageren. Want weet: u kan in principe niets verkeerd doen, en als er niemand ter hulp schiet, is het resultaat altijd slechter.

Nog een belangrijke tip: zorg eerst voor uw eigen veiligheid en dan pas voor de anderen. Vergeet ook niet de hulpdiensten te bellen via 112 indien nodig.