Ga naar Medipro+

Hulpverlening in de Vlaamse Ardennen

medipro hulpverlening

MediPro, uw partner voor ziekenvervoer & medische hulpposten

Jong & dynamisch medisch team

Een jong en dynamisch medisch team, samengesteld op basis van opleiding en ervaring uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg.

leer ons kennen

Kwaliteitsvol ziekenvervoer

Om onze transporten optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van onze klini-ziekenwagen en de nodige medische apparatuur.

lees meer

Medische
hulppost

Je kan beroep op ons doen voor professionele medische hulpverlening op evenementen als festivals, concerten, sportwedstrijden, bedrijfsfeesten…

lees meer

Ziekenvervoer

Door het huidige zorgniveau en de goede samenwerking binnen de netwerken bevordert interhospitaal ziekenvervoer. Om deze dergelijke transporten optimaal te laten verlopen voor de patiënt maken wij gebruik van onze klini ziekenwagen en de nodige medische apparatuur.

MediPro streeft naar kwaliteitsvol ziekenvervoer dit omdat de patiënt dit verwacht en verdiend. Sinds 2021 is MediPro ook geslaagd voor de Audit “Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer” uitgereikt door Vinçotte.

Leer ons kennen

Ziekenwagendienst MediPro bestaat uit een hecht jong en dynamisch team die ervaring heeft in de urgentie geneeskunde. Al onze medewerkers zijn ambulanciers die binnen het kader vallen van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (dienst 112), (spoed)verpleegkundigen en sinds kort hebben enkele urgentieartsen hun medewerking bevestigd.

Over ons

Medische hulppost

Op plaatsen waar veel mensen samen komen is er een verhoogd risico op ongevallen. Indien je een sportevenement, bedrijfsfeest, concert, jaarmarkt of dergelijke organiseert kan je op ons rekenen voor een medische hulppost en het nodige meer. Wij kunnen verschillende medische posten verzorgen, fietsploegen als eveneens meerdere ziekenwagens inzetten voor jouw evenement.

In overleg met de organisatoren, trachten wij steeds aan elke aanvraag te voldoen.

Geef je binnenkort een feest? Organiseer je een evenement?
Doe beroep op onze medische hulppost!

Offerte aanvragen